Wat is dat, 'psychosynthese'?

Het wordt ook wel psychologie met een ziel genoemd. De grondlegger is Roberto Assagioli. Hij was een leerling van Siegmund Freud en een tijdgenoot van Carl Gustav Jung. Psychosynthese is een vorm van begeleiding die de hele mens omvat.

Dit zijn de belangrijkste punten waar we op
concentreren bij de begeleiding

Het ontwikkelt de bewustwording van behoeften, gevoelens, gedachten, idealen en kwaliteiten.

Het werkt via deze bewustwording aan herstel en verbetering van de kwaliteit van leven.

Het helpt om meer structuur, richting en zingeving te vinden.

Het ontwikkelt bewustwording van remmingen, beperkingen, frustraties, ingesleten patronen, onverwerkte pijn, angsten, verdriet, verlies en rouw.

Het helpt om creatieve oplossingen van binnenuit te ontdekken.

Ok, dat klinkt als een plan. Je hebt het steeds over methodes... Kun je daar iets meer over vertellen?

Ja, check hier de methodes